Sürdürülebilir Yönetim Çalışma Grubu
Ülkemizin önde gelen genç iş insanlarını bir araya getirerek ekonomik, sosyal ve toplumsal gelişmelere katkı sağlayan derneğimizin sürdürülebilirlik yolunda yönetsel yaklaşım ve enstrümanlarını en verimli ve uygulanabilir kılmak temel çalışma prensibimizdir.
Sürdürülebilir Yönetim Çalışma Grubu
17. Dönem Sürdürülebilir Yönetim Çalışma grubu olarak ana hedeflerimiz:
  • GYİAD’ın kurumsal kimliğinin artırılması,
  • Sürdürülebilir sistemsel değerlerinin tek bir çatı altında toplanması,
  • Her alanda standardizasyon çalışmalarının ilke ve prensiplerle belirlenip ölçülebilir, hesap verilebilir ve denetlenebilir kılınması,
  • GYİAD teamülleri ışığında çağın dinamikleri ile uyumlu değer, uyum ve kalite süreçlerinin belirlenmesi,
  • Uçtan uca derneğimizin süreçlerinin belirlenmesi ve tüm üyelerimizin bu süreçlere adaptasyonunun sağlanması olarak belirlenmiştir.
images/kurumsal/edaw.jpg
Eda ERGENE
Koordinatör
 
images/kurumsal/rweb(1).jpg
Vefa Reşat MORAL
Koordinatör
 
images/kurumsal/gvm.jpg
Gökçen MÜFTÜOĞLU ÇAPA
Sürdürülebilir Yönetim Eş Başkanı
images/kurumsal/muratc(1).jpg
Dr. Murat CEYHAN
Sürdürülebilir Yönetim Eş Başkanı
images/kurumsal/ik.jpg
Dr. İlkay GÜLTAŞ
Strateji Eş Başkanı
 
Copyright © GYİAD 2019. Tüm hakları saklıdır.