GYİAD Kadın Çalışma Grubu Toplantısı

11.07.2017
GYİAD Kadın Çalışma Grubu 2. Toplantımızı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız ve Kadın Çalışma Grubu Başkanı Sayın İlkay Demirdağ önderliğinde Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Barış Tezcan’ın ev sahipliğinde Citi Bank Tekfen Tower’da gerçekleştirdik.

GYİAD


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Değerli Üyemiz,

Dönüşümün temel taşı olarak gördüğümüz kadınlar ekonomik ve sosyal olarak güçlendiklerinde, bu refahı ailelerine, çevrelerindeki topluluklara ve topluma da yansıtmaktadır. Türkiye, kadınların istihdam ve işgücüne katılım oranlarında OECD ve G20 ülkeleri arasında son sıralarda yer almaktadır ve kadın iş gücü değerlendirilmeyen büyük bir potansiyel teşkil etmektedir.  Kadınların iş gücüne katılımlarının artması ile Türkiye'nin GSYİH'sı 2025’te %20 artma potansiyeline sahiptir.
 
Kadın orta ve üst düzey yönetici oranlarına bakıldığında da yine Türkiye son sıralarda yer almaktadır ve cam tavan olarak nitelendirilen dikey katmanlaşma aşılamamaktadır.  Oysaki şirketlerde de kadın temsil oranının artması ve kadınların lider pozisyonlara yükselmesi şirketlerin performans ve kültürünü de geliştirmektedir.
 
Toplumsal ekonomik ve sosyal refah düzeyinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefleyen bir STK olarak, kadını dönüşüm temamızın odağına koyarak GYİAD Kadın Çalışma Grubumuzu kurduğumuzu mutlulukla paylaşmak isteriz.  Grubumuzun temel amaçları şu şekildedir: 

  1. Türkiye’nin, Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Eşitliği Endeksinde son sıralarda yer almasının en önemli sebebi olan  “Ekonomiye Katılım ve Olanaklar” alt-endeksinin iyileştirilmesi ve bu amaçla Türkiye’de değerlendirilmeyen kadın işgücünün ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunulması.
  2. Çalışma hayatındaki kadınların güçlendirilmesi ve şirketlerde kadınların yönetimde etkinleştirilmesi.
  3. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerinin özel sektör kurumları tarafından anlaşılıp, benimsenmesi için söylem geliştirilmesi, diğer STK ve kurumlar ile işbirliği yapılması, farkındalığın arttırılması, olumlu uygulamaların şirketler tarafından benimsenmesine katkıda bulunulması.
Çalışma grubumuzun odak alanlarını belirlerken, dünyada dijitalleşme ile birlikte değişen dinamiklerin de dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim yeni iş modelleri ve iş yapış metotlarının artık rekabet avantajını belirlediği günümüzde, kadınlarımızın sadece günün değil, geleceğin de ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinlik ve donanımda olmasını arzuluyoruz.
 
Bu çerçevede, GYİAD Kadın Çalışma Grubu olarak ‘Geleceğin İş Kadını’ teması ile 2017-2019 döneminde çalışmalarımızı sürdürerek; teknolojiye hakim, çok yönlü ilgi alanları olan, etki alanı yüksek kadın rol modeller yetiştirilmesine yönelik projeler geliştirmeyi hedefliyoruz.
 
Çalışma Grubumuzun ilk toplantısı 19 Haziran 2017 tarihinde gerçekleşmiş olup, aşağıdaki linkten toplantıda yapmış olduğum sunum ve toplantı notlarına ulaşabilirsiniz.

GYİAD Kadın Çalışma Grubu Kick off Sunumu görüntülemek için tıklayınız

GYİAD Kadın Çalışma Grubu Kick off Toplantı Notlarını görüntülemek için tıklayınız

Kuruluşumuzu takiben, Türkiye’de kadın konusunda çalışan birçok STK ve kurum ile de bir araya gelinerek, ortak proje geliştirilmesi konusunda da görüşmeler yapılmıştır. Mutluluk verici bir gelişme de, çalışma grubumuzun TUSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubunda da yer alacak olmasıdır.
 
Bir sonraki toplantı detayları şu şekildedir:
 
Tarih     :
11 Temmuz 2017
Yer         :
Citi Bank Tekfen Tower Eski Büyükdere Caddesi No: 209 Kat: 4  / 4. Levent
Saat       :
08.00 – 10.00
 
Toplantı katılımınız için dernek merkezi (Tel: 0212 356 94 06) ile iletişime geçmenizi rica eder, GYİAD Kadın Çalışma Grubumuza göstermiş olduğunuz ilginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim.

Saygılarımla,

İlkay Demirdağ
Başkan Yardımcısı ve Kadın Çalışma Grubu Başkanı
GYİAD