Forum Çalışma Grubu
GYİAD Forum Grubu, 17. Dönemde Türkiye ve Dünyanın gündeminde yer alan ekonomik, sosyal konu başlıklarını; Türkiye’de konularında uzman özel konuklarla ekonomi değerlendirme toplantıları, GYİAD Talks ve yuvarlak masa toplantıları kapsamında ele almayı hedeflemektedir.
Forum Çalışma Grubu
Bu toplantılarda “İş insanları olarak Türkiye nereye gidiyor, Dünya nereye gidiyor, bizler iş insanları olarak bulunduğumuz durumu ve ileriye yönelik planlarımızı, hedeflerimizi yönetirken göz önünde bulundurmamız gereken ana başlıklar neler olmalıdır/olabilir?” sorularının cevaplarını arıyor olacağız.
 
GYİAD Forum, aynı zamanda diğer çalışma gruplarımız ile işbirliği içerisinde GYİAD Talks çatısı altında etkinlikler düzenleyerek, Türkiye ve Dünyanın gündeminde olan konu başlıklarını uzmanları ile masaya yatırmayı planlamaktadır. 
 
GYİAD Araştırma enstitüsü ve GYİAD Forum raporlarını periyodik olarak üyelerimizle paylaşmak, 17. Dönemin GYİAD Forum ekibinin üyelerimiz ile paylaşmayı planladığı ayrı bir çalışmadır.
images/kurumsal/duweb.jpg
Duygu ÖZER
Koordinatör
 
images/kurumsal/emreweb(1).jpg
Emre DEMİREL
Ekonomik Araştırmalar Eş Başkanı
 
images/kurumsal/hc.jpg
Halil Cumhur KİTAPÇI
Ekonomik Araştırmalar Eş Başkanı
 
images/kurumsal/umut(1).jpg
Dr. Umut KÖKSAL
Araştırma Enstitüsü ve 3T (Think Tank Talks) Eş Başkanı
images/kurumsal/ik.jpg
Dr. İlkay GÜLTAŞ
Araştırma Enstitüsü ve 3T (Think Tank Talks) Eş Başkanı
Copyright © GYİAD 2019. Tüm hakları saklıdır.