Çalışma Grupları
Çalışma grupları sayesinde üyelerin; bilgi, görüş ve önerileriyle dernek çalışmalarına aktif olarak katılmaları sağlanıp, derneğe yön vermelerine olanak sağlanmaktadır.
Copyright © GYİAD 2019. Tüm hakları saklıdır.